Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: TR Brno sever – kabel VVN
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka kabelu 110 kV pro realizaci nového kabelového vedení 2x3x110 kV vycházejícím z rozvodny Brno sever (kabely 110 kV budou ukončeny v zapouzdřeném GIS rozvaděči 110 kV) a jedním kabelovým vedením ukončeným v rozvodně Brno Červený mlýn (kabely 3x110 kV budou ukončeny v zapouzdřeném GIS rozvaděči 110 kV) a druhým kabelovým vedením ukončeným kabelovou spojkou na kabelovém vedením 110 kV směr rozvodna Medlánky.
Nové kabelové vedení VVN se bude skládat ze dvou vedení. Jedno kabelové vedení VVN bude začínat v nové rozvodně Brno sever a povede do stávající Rozvodny Brno Červený mlýn. Předpokládaná délka kabelového vedení je 4 130 m. Oba konce kabelového vedení budou ukončeny v GIS rozvaděči VVN. Druhé kabelové vedení VVN bude naspojkováno na stávající kabelové vedení VVN směr rozvodna Medlánky a dále povede do nové rozvodny Brno sever, kde bude ukončeno v GIS rozvaděči VVN. Předpokládaná délka kabelového vedení je 4 620 m. Obě kabelová vedení povedou částečně v souběhu a v této části trasy bude i společné jedno spojkoviště „2“. Jedno spojkoviště bude pro napojení na stávající kabelové vedení VVN směr rozvodna Medlánky (spojkoviště „0“) a další dvě samostatná spojkoviště „1“ a „3“ pro spojení nových kabelů. V souběhu s kabelovým vedením VVN bude položen zemnící kabel a HDPE chránička pro optické kabely. Trasa kabelového vedení VVN se nachází v intravilánu města Brna.
Součástí předmětu plnění této zakázky je rovněž doprava včetně vyložení z dopravního prostředku a složení kabelu i armatur v požadovaném místě plnění veřejné zakázky a zprovoznění a šéfmontáž, tj. odborný dozor při pokládce kabelu VVN a montáži kabelových armatur.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.eon.cz)
Kontakt: Ing. Eva Švandová
eva.svandova@eon.cz
tel. +42038911-5536
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 05.06.2020 10:00
Datum zahájení: 20.04.2020 14:21