Veřejné zakázky EG.D, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem jsou společnosti skupiny E.ON.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce VN112 od 62 po 181 + optika
nadlimitní Příjem nabídek 11.02.2021 25.02.2021 10:00
Dodávka optických kabelů
nadlimitní Hodnocení 22.01.2021 15.02.2021 10:00
Odstraňování a oklešťování stromoví podél DS (Průseky) – mimořádné práce
nadlimitní Vyhodnoceno 01.12.2020 14.12.2020 10:00
Dodávky betonových žlabů, označníků a dlaždic
nadlimitní Hodnocení 27.11.2020 22.01.2021 10:00
Dodávka univerzálních monitorů
nadlimitní Hodnocení 04.11.2020 29.12.2020 10:00
Dodávka rádiového systému DMR
nadlimitní Hodnocení 20.10.2020 04.12.2020 12:00
Dodávka ovládacích skříní DOÚS
nadlimitní Hodnocení 19.10.2020 23.11.2020 11:00
Nákup měřících kabelových vozů
nadlimitní Hodnocení 19.10.2020 15.02.2021 10:00
Měniče pro REC a DOÚS
nadlimitní Hodnocení 19.10.2020 23.11.2020 10:00
Výběr dodavatele stavebních prací na akci "Jižní tangenta České Budějovice"
nadlimitní Hodnocení 11.08.2020 01.10.2020 10:00
Rámcová dohoda na stavební práce pro E.ON páteřní síť
nadlimitní Hodnocení 18.05.2020 25.06.2020 10:00
TR Brno sever – kabel VVN
nadlimitní Hodnocení 20.04.2020 05.06.2020 10:00
Dodávky betonových sloupů
nadlimitní Hodnocení 31.01.2020 16.12.2020 10:00
Dodávky kabelových souborů NN a VN
nadlimitní Hodnocení 14.08.2019 21.05.2020 12:00
Dodávky kabelových souborů NN a VN – Kabelové spojky odbočné – opakování
nadlimitní Hodnocení 14.08.2019 14.09.2020 10:00
všechny zakázky