Veřejné zakázky E.ON Distribuce, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je E.ON Distribuce, a.s..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.83 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka dobíjecích stanic pro E.ON páteřní síť
nadlimitní Příjem nabídek 21.02.2020 24.03.2020 11:00
Regulátory NN
nadlimitní Hodnocení 23.01.2020 27.02.2020 10:00
Izolátory pro venkovní vedení VVN II
nadlimitní Příjem nabídek 11.12.2019 02.03.2020 10:00
Izolátory pro venkovní vedení VN a NN II
nadlimitní Hodnocení 19.11.2019 13.02.2020 10:00
Dodávky recloserů s prvky DOS
nadlimitní Hodnocení 01.11.2019 10.12.2019 10:00
Plánovaná výměna stávajících elektroměrů za elektroměry typu SMART
nadlimitní Vyhodnoceno 25.10.2019 28.11.2019 10:00
Fotovoltaická elektrárna Brno Cejl - OPPIK
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.10.2019 08.11.2019 11:00
V520 a V5522 – výměna vedení
nadlimitní Hodnocení 03.10.2019 18.11.2019 11:00
Detektory poruch izolovaných vodičů
nadlimitní Hodnocení 26.09.2019 15.01.2020 10:00
Sekundární rozvaděče VN
nadlimitní Hodnocení 17.09.2019 20.12.2019 11:00
Zapouzdřený rozvaděč 110 kV Brno sever
nadlimitní Hodnocení 09.08.2019 23.09.2019 11:00
Zapouzdřený rozvaděč 110 kV Prostějov
nadlimitní Hodnocení 16.07.2019 10.09.2019 11:00
Osazení TS RSPIS rozváděčem pro Smart metering
podlimitní Vyhodnoceno 17.06.2019 18.07.2019 10:00
Odstraňování a oklešťování stromoví podél DS (Průseky) II
nadlimitní Hodnocení 14.06.2019 18.11.2019 09:00
Rozvaděč Otrokovice
nadlimitní Hodnocení 14.05.2019 15.07.2019 10:00
všechny zakázky