Tento E-ZAK je napojen na eKomunikaci S cílem zlepšit prostředí pro zadávání veřejných zakázek v České republice byla do tohoto E-ZAKu přidána podpora eKomunikace. Ta umožňuje dodavatelům komunikovat se zadavateli využívajícími tento E-ZAK (a všechny další připojené nástroje) z jednoho místa – Portálu Dodavatele.

Veřejné zakázky EG.D, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem jsou společnosti skupiny E.ON.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace VN51 TR SLM-Val.Klobouky+opt
nadlimitní Příjem nabídek 24.05.2022 14.06.2022 10:00
Předběžná tržní konzultace k připravované zakázce „Systém dálkového měření NN v distribučních trafostanicích“
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 16.05.2022 30.05.2022 10:00
Předběžná tržní konzultace k připravované zakázce Smartbox / Relébox
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 09.05.2022 27.05.2022 14:00
Modernizace VN44 TR HUN-TR RYC + optika
nadlimitní Hodnocení 03.05.2022 24.05.2022 10:00
Rozvoj, provoz a obnova HW stávajícího systému SCADA a OMS
nadlimitní Příjem předběžných nabídek 18.03.2022
Projektová dokumentace – TR Řípov- rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS
nadlimitní Hodnocení 15.03.2022 25.04.2022 10:00
TR ČB Střed - výstavba rozvodny a přívodního kabelového vedení 110 kV
nadlimitní Hodnocení 28.02.2022 05.05.2022 10:00
Smart metering elektroměry – Chammeleon
nadlimitní Příjem nabídek 05.10.2021 24.06.2022 10:00
Systém pro řízení pracovních sil (WFMS)
nadlimitní Hodnocení 24.09.2021 17.12.2021 10:00
Dodávka univerzálních monitorů – II.
nadlimitní Hodnocení 14.09.2021 12.04.2022 10:00
Nákup měřících kabelových vozů
nadlimitní Hodnocení 25.06.2021 03.03.2022 10:00
Rozvaděče NN pro distribuční trafostanice
nadlimitní Hodnocení 26.05.2021 12.05.2022 10:00
Smart metering datová centrála – Chammeleon
nadlimitní Hodnocení 10.03.2021 12.01.2022 10:00
Dodávka systému pro zajištění IT řešení Technických dohledových center včetně systému pro kontroly vstupů
nadlimitní Hodnocení 11.02.2021 06.12.2021 10:00
Dodávky RTU a senzorové techniky pro Smart DTS
nadlimitní Příjem nabídek 05.02.2021 13.06.2022 10:00
všechny zakázky