Veřejné zakázky E.ON Distribuce, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je E.ON Distribuce, a.s..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Administrativní zajištění věcných břemen včetně zajištění souvisejících geodetických prací - Regionální správa České Budějovice („ČB“)
nadlimitní Příjem nabídek 16.11.2020 30.11.2020 10:00
Dodávka univerzálních monitorů
nadlimitní Příjem nabídek 04.11.2020 29.12.2020 10:00
Dodávka rádiového systému DMR
nadlimitní Příjem nabídek 20.10.2020 04.12.2020 12:00
Dodávka ovládacích skříní DOÚS
nadlimitní Hodnocení 19.10.2020 23.11.2020 11:00
Nákup měřících kabelových vozů
nadlimitní Příjem nabídek 19.10.2020 22.12.2020 10:00
Měniče pro REC a DOÚS
nadlimitní Hodnocení 19.10.2020 23.11.2020 10:00
Výběr dodavatele stavebních prací na akci "Jižní tangenta České Budějovice"
nadlimitní Hodnocení 11.08.2020 01.10.2020 10:00
V520 a V5522 – výměna vedení II.
nadlimitní Hodnocení 30.06.2020 14.10.2020 10:00
V1310/1311- výměna vedení
nadlimitní Vyhodnoceno 17.06.2020 06.08.2020 10:00
Rámcová dohoda na stavební práce pro E.ON páteřní síť
nadlimitní Hodnocení 18.05.2020 25.06.2020 10:00
Poskytování personálních služeb
nadlimitní Hodnocení 28.04.2020 30.09.2020 10:00
TR Brno sever – kabel VVN
nadlimitní Hodnocení 20.04.2020 05.06.2020 10:00
Dodávky betonových sloupů
nadlimitní Příjem nabídek 31.01.2020 14.12.2020 10:00
Dodávka přijímačů hromadného dálkového ovládání tarifů a zátěže
nadlimitní Hodnocení 30.01.2020 02.11.2020 10:00
Plánované výměny elektroměrů k ověření pro oblast Prostějov
nadlimitní Hodnocení 17.01.2020 30.09.2020 10:00
všechny zakázky