Veřejné zakázky E.ON Distribuce, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je E.ON Distribuce, a.s..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Fotovoltaická elektrárna Brno Cejl - OPPIK
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.10.2019 08.11.2019 11:00
V520 a V5522 – výměna vedení
nadlimitní Příjem nabídek 03.10.2019 06.11.2019 10:00
Sekundární rozvaděče VN
nadlimitní Příjem nabídek 17.09.2019 30.10.2019 11:00
Zapouzdřený rozvaděč 110 kV Brno sever
nadlimitní Hodnocení 09.08.2019 23.09.2019 11:00
Zapouzdřený rozvaděč 110 kV Prostějov
nadlimitní Hodnocení 16.07.2019 10.09.2019 11:00
Osazení TS RSPIS rozváděčem pro Smart metering
podlimitní Hodnocení 17.06.2019 18.07.2019 10:00
Odstraňování a oklešťování stromoví podél DS (Průseky) II
nadlimitní V jednání 14.06.2019 29.07.2019 10:00
Rozvaděč Otrokovice
nadlimitní Hodnocení 14.05.2019 15.07.2019 10:00
Plánované výměny elektroměrů k ověření
nadlimitní Hodnocení 29.03.2019 03.05.2019 13:00
Dodávky distribučních třífázových transformátorů vn/nn
nadlimitní Hodnocení 22.01.2019 19.03.2019 12:00
Stavby na klíč v období 2019 - 2021
nadlimitní Hodnocení 20.07.2018 19.07.2019 11:00
TR České Budějovice střed – kabel VVN
nadlimitní Hodnocení 03.10.2016 24.09.2019 10:00
všechny zakázky