Veřejné zakázky E.ON Distribuce, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je E.ON Distribuce, a.s..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rámcová dohoda na stavební práce pro E.ON páteřní síť
nadlimitní Příjem nabídek 18.05.2020 18.06.2020 10:00
Stavby na klíč, pro region České Budějovice a Písek
nadlimitní Příjem nabídek 12.05.2020 17.06.2020 10:00
Dodávka a instalace technologie CNG včetně projektových a stavebních prací
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.05.2020 08.06.2020 10:00
TR Brno sever – kabel VVN
nadlimitní Příjem nabídek 20.04.2020 05.06.2020 10:00
Příprava projektové dokumentace pro E.ON páteřní síť
nadlimitní Hodnocení 19.03.2020 21.04.2020 10:00
Plánovaná výměna stávajících elektroměrů za elektroměry typu SMART II
nadlimitní Hodnocení 17.03.2020 23.04.2020 11:00
Dodávka dobíjecích stanic pro E.ON páteřní síť
nadlimitní Hodnocení 21.02.2020 24.03.2020 11:00
Regulátory NN
nadlimitní Hodnocení 23.01.2020 27.02.2020 10:00
Izolátory pro venkovní vedení VVN II
nadlimitní Hodnocení 11.12.2019 02.03.2020 10:00
Izolátory pro venkovní vedení VN a NN II
nadlimitní Hodnocení 19.11.2019 13.02.2020 10:00
Dodávky recloserů s prvky DOS
nadlimitní Hodnocení 01.11.2019 10.12.2019 10:00
V520 a V5522 – výměna vedení
nadlimitní Hodnocení 03.10.2019 18.11.2019 11:00
Dodávky kabelových souborů NN a VN
nadlimitní Hodnocení 14.08.2019 21.05.2020 12:00
Zapouzdřený rozvaděč 110 kV Brno sever
nadlimitní Hodnocení 09.08.2019 23.09.2019 11:00
Osazení TS RSPIS rozváděčem pro Smart metering
podlimitní Vyhodnoceno 17.06.2019 18.07.2019 10:00
všechny zakázky