Veřejné zakázky EG.D, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem jsou společnosti skupiny E.ON.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
TR Slušovice - rekonstrukce transformovny
nadlimitní Příjem nabídek 07.09.2023 16.10.2023 10:00
Mydlovary: Hluboká, Hrdějovice - rek. VN + optika
nadlimitní Hodnocení 16.08.2023 01.09.2023 10:00
VN28 + Optika; Mostiště - Cyrilov, veVN
nadlimitní Hodnocení 10.08.2023 28.08.2023 10:00
VN35 obnova kmenového vedení p.b. 55 - 132 + optika
nadlimitní Hodnocení 28.07.2023 15.08.2023 10:00
TR Domoradice - modernizace
nadlimitní Příjem nabídek 28.07.2023 12.10.2023 10:00
Soubor čtyř staveb VN115 + optika
nadlimitní Hodnocení 30.06.2023 20.07.2023 10:00
PTK - "AMM průmyslové elektroměry"
mimo režim ZZVZ Hodnocení 26.06.2023 17.07.2023 10:00
Obnova a nákup licencí VMware 2023-2028
nadlimitní Hodnocení 04.04.2023 12.07.2023 10:00
PTK - "Telekomunikační služby" - část 2
mimo režim ZZVZ Hodnocení 03.04.2023 17.04.2023 10:00
PTK - "Telekomunikační služby" - část 1
mimo režim ZZVZ Hodnocení 20.03.2023 03.04.2023 10:00
ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE – STAVBY, BO A ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH NA ZAŘÍZENÍ VN, NN A DTS V OBDOBÍ 2022 - 2024 - NAVÝŠENÍ KAPACIT
nadlimitní Vyhodnoceno 16.12.2022 27.01.2023 10:00
ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE – STAVBY MALÉHO ROZSAHU, SNK, BO NA ZAŘÍZENÍ NN S PŘIPOJENÍM NA VENKOVNÍ VEDENÍ V OBDOBÍ 2022 – 2024 - NAVÝŠENÍ KAPACIT
nadlimitní Vyhodnoceno 16.12.2022 27.01.2023 10:00
ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE – STAVBY MALÉHO ROZSAHU, SNK, BO V KABELOVÝCH SÍTÍCH NA zařízení NN V OBDOBÍ 2022 – 2024 – NAVÝŠENÍ KAPACIT
nadlimitní Vyhodnoceno 16.12.2022 27.01.2023 10:00
Předběžná tržní konzultace k připravované zakázce „Systém dálkového měření NN v distribučních trafostanicích“
mimo režim ZZVZ Hodnocení 16.05.2022 30.05.2022 10:00
Smart metering plánované výměny elektroměrů – Chammeleon – RS Tábor – opakování
nadlimitní Hodnocení 29.04.2022 04.09.2023 11:00
všechny zakázky