Veřejné zakázky EG.D, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem jsou společnosti skupiny E.ON.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
V556 – výměna vedení
nadlimitní Příjem nabídek 19.09.2022 20.10.2022 10:00
TR Blansko – rozš. R110kV, doplnění T103
nadlimitní Příjem nabídek 15.09.2022 24.10.2022 10:00
Kontrola odběrných míst a řešení neoprávněných odběrů
nadlimitní Příjem nabídek 07.09.2022 19.10.2022 10:00
Projektová dokumentace – TR Čebín - modernizace
nadlimitní Hodnocení 01.07.2022 15.08.2022 10:00
Modernizace VN18+optika
nadlimitní Hodnocení 02.06.2022 30.06.2022 10:00
Modernizace VN51 TR SLM-Val.Klobouky+opt
nadlimitní Hodnocení 24.05.2022 17.06.2022 10:00
Předběžná tržní konzultace k připravované zakázce „Systém dálkového měření NN v distribučních trafostanicích“
mimo režim ZZVZ Hodnocení 16.05.2022 30.05.2022 10:00
Dodávky kabelu VVN - ČB střed
nadlimitní Příjem nabídek 11.05.2022 30.09.2022 10:00
Předběžná tržní konzultace k připravované zakázce Smartbox / Relébox
mimo režim ZZVZ Hodnocení 09.05.2022 27.05.2022 14:00
Modernizace VN44 TR HUN-TR RYC + optika
nadlimitní Vyhodnoceno 03.05.2022 24.05.2022 10:00
Rozvoj, provoz a obnova HW stávajícího systému SCADA a OMS
nadlimitní V jednání 18.03.2022
TR ČB Střed - výstavba rozvodny a přívodního kabelového vedení 110 kV
nadlimitní Hodnocení 28.02.2022 05.05.2022 10:00
Smart metering elektroměry – Chammeleon
nadlimitní Hodnocení 12.10.2021 16.09.2022 10:00
Dodávky vodičů venkovního elektrického vedení – Lana typů AlFe a AL3
nadlimitní Hodnocení 27.09.2021 04.08.2022 10:00
Systém pro řízení pracovních sil (WFMS)
nadlimitní Hodnocení 24.09.2021 17.12.2021 10:00
všechny zakázky