Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
V5534/5539- výměna vedení
nadlimitní Hodnocení 19.07.2021 19.08.2021 10:00
Dodávky plastové mechanické ochrany kabelového vedení
nadlimitní Hodnocení 15.07.2021 07.09.2021 10:00
Dodávka rádiového systému DMR _ opakování
nadlimitní Hodnocení 05.05.2021 09.09.2021 12:00
Odstraňování a oklešťování stromoví podél DS (Průseky) III
nadlimitní Vyhodnoceno 04.05.2021 25.05.2021 10:00
ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE – STAVBY MALÉHO ROZSAHU, SNK, BO NA ZAŘÍZENÍ NN S PŘIPOJENÍM NA VENKOVNÍ VEDENÍ V OBDOBÍ 2022 – 2024
nadlimitní Hodnocení 02.04.2021 20.04.2021 12:00
ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE - STAVBY MALÉHO ROZSAHU, SNK, BO V KABELOVÝCH SÍTÍCH NA zařízení NN V OBDOBÍ 2022 - 2024
nadlimitní Hodnocení 02.04.2021 20.04.2021 10:00
ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE – STAVBY, BO A ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH NA ZAŘÍZENÍ VN, NN A DTS V OBDOBÍ 2022 - 2024
nadlimitní Hodnocení 02.04.2021 20.04.2021 14:00
Dodávka systému pro zajištění IT řešení Technických dohledových center včetně systému pro kontroly vstupů
nadlimitní Příjem nabídek 11.02.2021 22.10.2021 10:00
Dodávky pojistek NN a VN
nadlimitní Hodnocení 04.12.2020 18.05.2021 10:00
Odstraňování a oklešťování stromoví podél DS (Průseky) – mimořádné práce
nadlimitní Zadáno 01.12.2020 14.12.2020 10:00
Dodávky betonových žlabů, označníků a dlaždic
nadlimitní Zadáno 27.11.2020 22.01.2021 10:00
Administrativní zajištění věcných břemen včetně zajištění souvisejících geodetických prací - Regionální správa České Budějovice („ČB“)
nadlimitní Zadáno 16.11.2020 30.11.2020 10:00
Blokové betonové transformovny vn/nn 22/0,4 kV
nadlimitní Hodnocení 02.11.2020 01.09.2021 10:00
Dodávky stožárových příhradových konstrukcí (mřížové stožáry) II
nadlimitní Hodnocení 26.10.2020 10.06.2021 10:00
Dodávky ocelových konstrukcí pro venkovní vedení VN, NN
nadlimitní Hodnocení 20.10.2020 22.06.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››