Veřejná zakázka: Dodávky recloserů s prvky DOS II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 464
Systémové číslo: P24V00000001
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-013296
Datum zahájení: 18.01.2024
Nabídku podat do: 23.02.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávky recloserů s prvky DOS II
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky Zařízení, tedy vypínačů venkovního vedení VN (recloserů) včetně ovládací skříně se zařízením dálkového ovládaní spínačů (DOS) s řídící a monitorovací jednotkou a dále dodávky konzol k upevnění Zařízení nebo jeho součástí na betonový sloup. Zadavatel požaduje zajistit společně s dodávkou a testováním zařízení i školení pro správce systému, dle článku 5.6 Přílohy č. 2 RD.

Součástí předmětu plnění této zakázky je rovněž doprava a složení Zařízení v požadovaném místě plnění veřejné zakázky a šéfmontáž, tj. odborný dozor a součinnost dodavatele při montáži Zařízení a oživení systému.

Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a další požadavky související s jejím plněním, podmínky, specifikace, předpokládané odebírané množství a ostatní údaje jsou detailně specifikovány v návrhu rámcové dohody, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace, a v jejich přílohách.

Veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace - Dodávky recloserů s prvky DOS“, ev. č. VVZ Z2023-013296. K podání nabídky budou tedy vyzváni pouze dodavatelé zařazení v daném systému kvalifikace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: užší řízení zahájené výzvou
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 220 000 000 Kč bez DPH
  Celková předpokládaná hodnota sektorové veřejné zakázky činí 220 000 000,- Kč bez DPH za 4 roky plnění.

Zadavatel

 • Úřední název: EG.D, a.s.
 • IČO: 28085400
 • Poštovní adresa:
  Lidická 1873/36
  602 00 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-000125

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.eon.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy