Přehled systémů kvalifikace

Název systému kvalifikace
Stav Datum otevření Datum ukončení
Systém kvalifikace – Plombovací krabičky
Zaveden 16.05.2024 16.05.2124
Systém kvalifikace - „Systém monitoringu elektrických veličin v distribučních trafostanicích“ na NN straně distribučního transformátoru
Zaveden 24.04.2024 24.04.2124
Systém kvalifikace - Servisní práce pro měření
Zaveden 16.04.2024 16.04.2124
Systém kvalifikace – Ocelové konstrukce pro venkovní vedení VN, NN
Zaveden 09.04.2024 09.04.2124
Systém kvalifikace – Obnova, servis HW a obnova, rozvoj a údržba SW ověřovacích a parametrizačních stanic Servisu měření
Zaveden 04.04.2024 04.04.2124
Systém kvalifikace – AMM průmyslové elektroměry
Zaveden 18.03.2024 20.03.2124
Systém kvalifikace – Dodávky betonových sloupů
Zaveden 15.02.2024 15.02.2124
Systém kvalifikace - Dodávka HIS modulů
Zaveden 25.01.2024 25.01.2124
Systém kvalifikace - Dodávka optických kabelů
Zaveden 24.01.2024 24.01.2124
Systém kvalifikace - Odstraňování a oklešťování stromoví podél DS (Průseky) II
Zaveden 18.12.2023 18.12.2123
Systém kvalifikace – Dodávky plastových kabelových skříní
Zaveden 18.12.2023 18.12.2123
Systém kvalifikace - Dodávky betonových žlabů, označníků a dlaždic
Zaveden 10.11.2023 10.11.2123
Systém kvalifikace - Doplnění HSM a prodloužení podpory HSM pro datovou centrálu – Chammeleon
Zaveden 27.10.2023 27.10.2123
Systém kvalifikace - Dodávky výkonových třífázových olejových transformátorů 115/22/6,6 kV
Zaveden 19.10.2023 19.10.2123