Veřejná zakázka: Blokové betonové transformovny vn/nn 22/0,4 kV – pochozí stanice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 472
Systémové číslo: P24V00000017
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-039129
Datum zahájení: 28.03.2024
Nabídku podat do: 10.04.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Blokové betonové transformovny vn/nn 22/0,4 kV – pochozí stanice
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky blokových betonových transformoven vn/nn 22/0,4 kV – pochozích stanic.

Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky související s jejím plněním, podmínky, specifikace, předpokládané odebírané množství a ostatní údaje jsou detailně specifikovány v návrhu rámcové dohody, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace, a v jejich přílohách.

Veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem "Systém kvalifikace – Blokové betonové transformovny vn/nn 22/0,4 kV", ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-039129. K podání nabídky tedy budou vyzváni pouze dodavatelé zařazení v daném systému kvalifikace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: užší řízení zahájené výzvou
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 272 250 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: EG.D, a.s.
 • IČO: 28085400
 • Poštovní adresa:
  Lidická 1873/36
  602 00 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-000125

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.eon.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy