Veřejná zakázka: Koordinátoři BOZP na staveništi

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 452
Systémové číslo: P23V00000091
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-027498
Datum zahájení: 12.12.2023
Nabídku podat do: 12.01.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Koordinátoři BOZP na staveništi
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky bude zajištění služeb, v rámci nichž bude účastník vykonávat činnost koordinátora BOZP při přípravě a realizaci staveb energetických zařízení distribuční soustavy a to zejména staveb elektrických zařízení VVN, VN a NN. Předmět veřejné zakázky se vztahuje na veškeré distribuční území provozované Zadavatelem vymezené v příloze této dokumentace, přičemž rozdělení Systému kvalifikace na části je provedeno na regionální bázi a dle hladiny napětí VVN, VN a NN.
Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a další požadavky související s jejím plněním, podmínky, specifikace, předpokládané množství výkonů a ostatní údaje jsou detailně specifikovány v návrhu rámcové dohody, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace, a v jejich přílohách.

Veřejná zakázka je navazující na zavedený systém kvalifikace s názvem Systém kvalifikace - Koordinátoři BOZP na staveništi, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2023-027498 (dále jen „Systém kvalifikace“), určenou všem kvalifikovaným účastníkům zařazeným do Systému kvalifikace (těm, kteří obdrželi Rozhodnutí o zařazení do Systému kvalifikace).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: užší řízení zahájené výzvou
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 61 100 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • dle jednotlivých částí

Zadavatel

 • Úřední název: EG.D, a.s.
 • IČO: 28085400
 • Poštovní adresa:
  Lidická 1873/36
  602 00 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-000125

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.eon.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy