Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
V5534/5539- výměna vedení
nadlimitní Příjem nabídek 19.07.2021 19.08.2021 10:00
Dodávky plastové mechanické ochrany kabelového vedení
nadlimitní Příjem nabídek 15.07.2021 31.08.2021 10:00
Blokové betonové transformovny vn/nn 22/0,4 kV
nadlimitní Příjem nabídek 02.11.2020 13.08.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016