Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výběr dodavatele stavebních prací na akci "Jižní tangenta České Budějovice"
nadlimitní Příjem nabídek 11.08.2020 01.10.2020 10:00
V520 a V5522 – výměna vedení II.
nadlimitní Příjem nabídek 30.06.2020 14.10.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016