Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka univerzálních monitorů
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této sektorové veřejné zakázky jsou dodávky Zařízení, tedy univerzálních monitorů pro distribuční trafostanice venkovního vedení VN. Součástí předmětu plnění této zakázky je rovněž doprava a složení Zařízení v požadovaném místě plnění veřejné zakázky. Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a další požadavky související s jejím plněním, podmínky, specifikace, předpokládané odebírané množství a ostatní údaje jsou detailně specifikovány v návrhu rámcové dohody, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace, a v jejich přílohách.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.eon.cz)
Kontakt: Roman Hlaváč
e-mail: roman.hlavac@rts.cz
+420 545120289
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 29.12.2020 10:00
Datum zahájení: 04.11.2020 14:07
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):