Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávky betonových sloupů
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky betonových sloupů.
Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a další požadavky související s jejím plněním, podmínky, specifikace a ostatní údaje jsou detailně specifikovány v návrhu rámcové dohody, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace, a v jejích přílohách.

Veřejná zakázka je rozdělena na části:
Část A – Oblast Brno
Část B – Oblast České Budějovice

Veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace – Dodávky betonových sloupů“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-004445. K podání nabídky budou tedy vyzváni pouze dodavatelé zařazení v daném systému kvalifikace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.eon.cz)
Kontakt: Igor Földeši
e-mail: igor.foldesi@eon.cz
tel: +42053030-2440
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: užší řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 25.11.2020 08:00
Datum předložení nabídky: 16.12.2020 10:00
Datum zahájení: 31.01.2020 08:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):