Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Smart metering datová centrála – Chammeleon
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této sektorové veřejné zakázky bude dodávka datové centrály (software i hardware), která bude sloužit především k dálkovému odečtu dat a řízení odběru elektrické energie na odběrných místech s instalovaným smart metrem, jejichž cílový stav bude cca 1,5 mil. kusů. Datová centrála musí poskytovat interoperabilitu pro komunikaci s dalšími systémy i různými typy smart metrů a zpracovávat data z manuálně odečítaných měřidel. Součástí dodávky datové centrály bude i mobilní aplikace pro lokální odečty dat ze smart metrů, test relé atd.
Dále se jedná o dodávku provozního HW, provozního SW a licencí, instalačních prací, začlenění do stávající IT infrastruktury dle standardů zadavatele a zajištění servisní podpory pro provozní infrastrukturu, servisní podpory a rozvoje pro aplikaci datové centrály.

Veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem „Smart metering datová centrála – Chammeleon“, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek: Z2021-008590. K podání nabídky budou tedy vyzváni pouze dodavatelé zařazení v daném systému kvalifikace.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.eon.cz)
Kontakt: Alena Jagošová
e-mail: alena.jagosova@egd.cz
tel: 703467549
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: užší řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 29.09.2021 10:00
Datum předložení nabídky: 03.11.2021 10:00
Datum zahájení: 10.03.2021 14:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Příjem elektronických nabídek: Ano (elektronické nabídky přes E-ZAK)
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):