Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Projektové dokumentace VN, NN 2023
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Účelem této nadlimitní veřejné zakázky zadávané v užším řízení je uzavření rámcové dohody samostatně pro každou část veřejné zakázky se zadavatelem stanoveným počtem vybraných dodavatelů, kteří jsou zadavatelem zařazeni v příslušné části systému kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace – Projektové dokumentace VN, NN“ a kteří podali nabídku na příslušnou část této veřejné zakázky a na základě provedeného hodnocení se umístil v dané části VZ v pořadí na prvním až x-tém pořadí podle stanoveného počtu dodavatelů (podrobněji viz zadávací dokumentace).

Předmětem plnění této sektorové veřejné zakázky je vypracování projektových dokumentací a zajištění inženýrské činnosti související se zpracováním projektové dokumentace energetických zařízení DS provozovaných zadavatelem, zajištění vyhotovení PD na liniové stavby vedení NN, VN a transformovny VN/NN, souvisejících zařízení včetně rekonstrukcí technologie distribučních zděných i vestavěných trafostanic a souvisejících stavebních úprav, zajištění souvisejících geodetických prací a dalších s tím souvisejících činností. Předmět sektorové veřejné zakázky se vztahuje na veškeré distribuční území provozované zadavatelem v rámci vedení VN a vedení NN. Přesné vymezení předmětu sektorové veřejné zakázky a další požadavky související s jejím plněním, podmínky, specifikace a ostatní údaje jsou uvedny v zadávací dokumentaci a jejich příohách.

Sektorová veřejná zakázka je v souladu s § 101 ZZVZ rozdělena na jedenáct samostatných částí (podrobněji viz jednotlivé části).

Sektorová veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace - Projektové dokumentace VN, NN", ev. č. ve věstníku veřejných zakázek: Z2022- 014009.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.eon.cz)
Kontakt: Roman Hlaváč
e-mail: roman.hlavac@rts.cz
+420 545120289
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: užší řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 05.01.2023 14:00
Datum předložení nabídky: 13.02.2023 10:00
Datum zahájení: 13.04.2022 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: