Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávky profilových elektroměrů II_opakování
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka profilových elektroměrů a komunikačních modulů dle přílohy 1 rámcové dohody.
Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky související s jejím plněním, podmínky, specifikace a ostatní údaje jsou detailně specifikovány v návrhu rámcové dohody, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace a v jejích přílohách.
Veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace - Dodávky profilových elektroměrů“, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek: Z2022-003753. K podání nabídky budou tedy vyzváni pouze dodavatelé zařazení v daném systému kvalifikace.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.eon.cz)
Kontakt: Igor Földeši
e-mail: igor.foldesi@egd.cz
tel: +42053030-2440
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: užší řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 12.04.2023 09:00
Datum předložení nabídky: 12.05.2023 10:00
Datum zahájení: 25.01.2022 09:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):