Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: TR Slušovice - rekonstrukce transformovny
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Jedná se o kompletní rekonstrukce R110 kV a R22 kV, nová stanoviště
transformátorů, modernizace sekundární techniky, stavební a technické úpravy v areálu a budově BSP.

Jedná se zejména o:
- Demolice stávajících stanovišť transformátorů a tlumivek.
- Založení nových prefabrikovaných stanovišť, společných pro transformátor a tlumivku.
- Výměna transformátoru T102 za nový stroj.
- Výměna tlumivky TL1 za nový stroj.
- Rozšíření kabelovodů v R 110 kV, doplnění odvodnění.
- Rekonstrukce komunikací v areálu transformovny.
- Kompletní demontáž technologie a demolice kobek rozvodny 22 kV.
- Instalace nové zapouzdřené rozvodny 22 kV izolované plynem SF6.
- Instalace dvou nových suchých transformátorů VS o výkonu 250 kVA.
- Vybudování nových stání pro TVS uvnitř BSP.
- Zateplení fasády BSP, rekonstrukce a izolace střechy.
- Montáž klimatizačních jednotek.
- Realizace zabezpečení BSP a přilehlého areálu vč. kamerového systému dle platných TNS.
- Nová hlavní vjezdová brána a branka.

Veřejná zakázka je navazující na zavedený systém kvalifikace s názvem Systém kvalifikace - Výměna vedení a rekonstrukce rozvoden, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-008789 (dále jen „Systém kvalifikace“), určenou všem kvalifikovaným účastníkům zařazeným do Systému kvalifikace do části C – Rekonstrukce Rozvoden (těm, kteří obdrželi Rozhodnutí o zařazení do Systému kvalifikace).
Místo plnění: Zlín
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.eon.cz)
Kontakt: Lenka Popelková
e-mail: lenka.popelkova@egd.cz
tel: 735 144 718
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: užší řízení zahájené výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 09.10.2023 10:00
Datum zahájení: 07.09.2023 11:50
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: