Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: TR Domoradice - modernizace
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je kompletní dodávka, montáž a uvedení do provozu stavby v rozsahu dle projektové dokumentace. V rámci této stavby se provede modernizace stávající rozvodny. Areál rozvodny je napojen stávajícím vjezdem na místní komunikaci. V areálu je provedena stávající areálová komunikace která bude
rekonstruována též. Vjezdy do areálu zůstávají stávající a nemění se. Napojení na veřejnou technickou infrastrukturu je stávající. Ruplan bude poskytován vybranému dodavateli po podpisu smlouvy.

Veřejná zakázka je navazující na zavedený systém kvalifikace s názvem Systém kvalifikace - Výměna vedení a rekonstrukce rozvoden, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-008789 (dále jen „Systém kvalifikace“), určenou všem kvalifikovaným účastníkům zařazeným do Systému kvalifikace do části C – Rekonstrukce Rozvoden (těm, kteří obdrželi Rozhodnutí o zařazení do Systému kvalifikace).
Místo plnění: Český Krumlov
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.eon.cz)
Kontakt: Lenka Popelková
e-mail: lenka.popelkova@egd.cz
tel: 735 144 718
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: užší řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 28.07.2023 07:20
Datum předložení nabídky: 02.10.2023 10:00
Datum zahájení: 28.07.2023 07:10
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):