Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávky kabelových souborů NN a VN IV
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka kabelových souborů NN a VN.

Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a další požadavky související s jejím plněním, podmínky, specifikace, předpokládané odebírané množství a ostatní údaje jsou detailně specifikovány v návrhu rámcové dohody, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace, a v jejích přílohách.

Veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace – Dodávky kabelových souborů NN a VN“, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek: Z2019-028354. K podání nabídky budou tedy vyzváni pouze dodavatelé zařazení v daném systému kvalifikace.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.eon.cz)
Kontakt: Igor Földeši
e-mail: igor.foldesi@egd.cz
tel: +42053030-2440
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: užší řízení zahájené výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 18.12.2023 10:00
Datum zahájení: 09.11.2023 08:50
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: