Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE – STAVBY MALÉHO ROZSAHU, SNK, BO NA ZAŘÍZENÍ NN S PŘIPOJENÍM NA VENKOVNÍ VEDENÍ V OBDOBÍ 2022 – 2024
Odesílatel Monika Kalvodová
Organizace odesílatele ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. [IČO: 28468414]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.04.2021 15:58:04
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel tímto uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.


Přílohy
- Vysvětlení_venkovní vedení_1.pdf (243.27 KB)
- Novinky v EMP.pdf (171.27 KB)