Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE – STAVBY MALÉHO ROZSAHU, SNK, BO NA ZAŘÍZENÍ NN S PŘIPOJENÍM NA VENKOVNÍ VEDENÍ V OBDOBÍ 2022 – 2024
Odesílatel Markéta Olmerová
Organizace odesílatele ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. [IČO: 28468414]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.04.2021 18:23:58
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel tímto uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.


Přílohy
- Vysvětlení_venkovní vedení_3.pdf (147.56 KB)