Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky distribučních olejových třífázových transformátorů vn/nn
Odesílatel Alena Jagošová
Organizace odesílatele EG.D, a.s. [IČO: 28085400]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.05.2021 09:20:33
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5


Přílohy
- Vysvetleni_5_transformatory.pdf_EP.pdf (160.02 KB)