Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE – STAVBY, BO A ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH NA ZAŘÍZENÍ VN, NN A DTS V OBDOBÍ 2022 - 2024
Odesílatel Markéta Olmerová
Organizace odesílatele ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. [IČO: 28468414]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.05.2021 17:36:04
Předmět Vysvětlení / Doplnění

Zadavatel tímto uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 4.


Přílohy
- Vysvětlení_odstraňování poruch_4.pdf (173.92 KB)