Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE - STAVBY MALÉHO ROZSAHU, SNK, BO V KABELOVÝCH SÍTÍCH NA zařízení NN V OBDOBÍ 2022 - 2024
Odesílatel Markéta Olmerová
Organizace odesílatele ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. [IČO: 28468414]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.05.2021 11:20:56
Předmět Vysvětlení / Doplnění č. 5

Zadavatel tímto uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 5.


Přílohy
- Vysvětlení_kabelové sítě_5.pdf (132.97 KB)