Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE – STAVBY, BO A ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH NA ZAŘÍZENÍ VN, NN A DTS V OBDOBÍ 2022 - 2024
Odesílatel Markéta Olmerová
Organizace odesílatele ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. [IČO: 28468414]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.06.2021 08:45:03
Předmět Vysvětlení / Doplnění č. 6

Zadavatel tímto uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 6.


Přílohy
- Vysvětlení_odstraňování poruch_6.pdf (182.74 KB)