Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky ocelových konstrukcí pro venkovní vedení VN, NN
Odesílatel Eliška Hallova
Organizace odesílatele EG.D, a.s. [IČO: 28085400]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.06.2021 14:49:27
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel tímto uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.


Přílohy
- Vysvetleni_c_2_EP.pdf (236.15 KB)
- Rámcová dohoda_OK_NN, VN_část B_verze_10_6_2021.docx (75.37 KB)
- Rámcová dohoda_OK_NN, VN_část C_verze_10_6_2021.docx (75.66 KB)