Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE - STAVBY MALÉHO ROZSAHU, SNK, BO V KABELOVÝCH SÍTÍCH NA zařízení NN V OBDOBÍ 2022 - 2024
Odesílatel Markéta Olmerová
Organizace odesílatele ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. [IČO: 28468414]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.06.2021 12:23:20
Předmět Vysvětlení / Doplnění č. 9

Zadavatel tímto uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 9.


Přílohy
- Vysvětlení_kabelové sítě_9.pdf (140.83 KB)