Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE – STAVBY, BO A ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH NA ZAŘÍZENÍ VN, NN A DTS V OBDOBÍ 2022 - 2024
Odesílatel Markéta Olmerová
Organizace odesílatele ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. [IČO: 28468414]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.06.2021 12:23:24
Předmět Vysvětlení / Doplnění č. 9

Zadavatel tímto uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 9.


Přílohy
- Vysvětlení_odstraňování poruch_9.pdf (140.89 KB)