Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE – STAVBY, BO A ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH NA ZAŘÍZENÍ VN, NN A DTS V OBDOBÍ 2022 - 2024
Odesílatel Markéta Olmerová
Organizace odesílatele ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. [IČO: 28468414]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.07.2021 17:48:49
Předmět Vysvětlení / Doplnění č. 12

Zadavatel tímto uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 12


Přílohy
- Vysvětlení_odstraňování poruch_12.pdf (133.93 KB)