Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE – STAVBY, BO A ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH NA ZAŘÍZENÍ VN, NN A DTS V OBDOBÍ 2022 - 2024
Odesílatel Markéta Olmerová
Organizace odesílatele ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. [IČO: 28468414]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.08.2021 10:12:10
Předmět Vysvětlení / Doplnění č. 16

Zadavatel tímto uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 16.


Přílohy
- Vysvětlení_odstraňování poruch_16.pdf (190.62 KB)