Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE – STAVBY, BO A ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH NA ZAŘÍZENÍ VN, NN A DTS V OBDOBÍ 2022 - 2024
Odesílatel Markéta Olmerová
Organizace odesílatele ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. [IČO: 28468414]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.08.2021 12:59:23
Předmět Vysvětlení / Doplnění č. 17

Zadavatel tímto uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 17.


Přílohy
- Vysvětlení_odstraňování poruch_17.pdf (257.98 KB)