Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE – STAVBY MALÉHO ROZSAHU, SNK, BO NA ZAŘÍZENÍ NN S PŘIPOJENÍM NA VENKOVNÍ VEDENÍ V OBDOBÍ 2022 – 2024
Odesílatel Markéta Olmerová
Organizace odesílatele ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. [IČO: 28468414]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.08.2021 17:47:42
Předmět Vysvětlení / Doplnění č. 18

Zadavatel tímto uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 18.


Přílohy
- Vysvětlení_venkovní vedení_18.pdf (150.89 KB)