Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE - STAVBY MALÉHO ROZSAHU, SNK, BO V KABELOVÝCH SÍTÍCH NA zařízení NN V OBDOBÍ 2022 - 2024
Odesílatel Markéta Olmerová
Organizace odesílatele ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. [IČO: 28468414]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.09.2021 08:50:40
Předmět Vysvětlení / Doplnění č. 21

Zadavatel tímto uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 21.


Přílohy
- Vysvětlení_kabelové sítě_21.pdf (139.69 KB)