Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky kabelových souborů NN a VN
Odesílatel Alena Jagošová
Organizace odesílatele EG.D, a.s. [IČO: 28085400]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.04.2020 13:01:35
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4


Přílohy
- Vysvetleni_ZD_4.pdf (218.12 KB)
- Příloha_č_1_VZD_c_4_Rámcová_dohoda_část_D.docx (76.88 KB)
- Příloha_č_2_VZD_c_4_Priloha_zadosti_o_vysveteni_ZD_dodavatele.pdf (94.76 KB)