Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení TR Brno sever – kabel VVN
Odesílatel Eva Švandová
Organizace odesílatele EG.D, a.s. [IČO: 28085400]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.06.2020 15:55:25
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Vysvětlení ZD přílohou.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 4.pdf (226.11 KB)
- Příloha č. 1 KS Cena předmětu plnění_200603.docx (23.76 KB)