Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup měřících kabelových vozů
Odesílatel Alena Jagošová
Organizace odesílatele EG.D, a.s. [IČO: 28085400]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.11.2020 14:15:38
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel zveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.


Přílohy
- Vysvetleni_vozy_ZD_2_EP.pdf (219.66 KB)
- Příloha č. 10a ZD_Technická specifikace předmětu plnění.xlsx (23.58 KB)
- Příloha č. 2 RD_Technické specifikace předmětu plnění.xlsx (21.64 KB)