Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Dynamický nákupní systém Systém kvalifikace - Ochranné osobní pracovní prostředky (oděvy)
Odesílatel Eliška Hallova
Organizace odesílatele EG.D, a.s. [IČO: 28085400]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.04.2021 11:19:46
Předmět Vysvětlení č. 11

Vysvětlení č. 11


Přílohy
- Vysvetleni_c_11_SK_Ochranne_osobni_pracovni_prostredky_EP.pdf (173.55 KB)
- Priloha_5_Technická specifikace vzorků OOPP_22_4_2021.docx (78.83 KB)