Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: V520 a V5522 – výměna vedení II.
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem sektorové veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající:
- v rekonstrukci stávajícího 110 kV vedení 5522 Moravské Budějovice – Telč v délce 32,932 km. Původní vedení se demontuje v úseku stožár č. 26 - Rz Telč. Demontováno bude celkem 199 ks stožárů a ve stejné trase budou vybudovány stožáry nové. Počet nových stožárů je 181 ks. Rekonstruované vedení je umístěno v stejné trase jako stávající vedení. Nové stožáry jsou budovány na místě původních, které budou demontovány.
- v rekonstrukci stávajícího 110 kV vedení 520 Jihlava-Kosov – Telč v délce 25,653 km. Původní vedení se demontuje v úseku stožár č. 1 – st.č. 184. Demontováno bude celkem 184 ks stožárů a ve stejné trase budou vybudovány stožáry nové. Počet nových stožárů je 168 ks. Rekonstruované vedení je umístěno v stejné trase jako stávající vedení. Nové stožáry jsou budovány na místě původních, které budou demontovány.
Vedeními určenými k rekonstrukci (A) V 520, (B) V 5522 je zajišťována distribuce elektrické energie na napěťové hladině VVN 110kV a přenos dat do oblasti napájené z rozvodny „R Telč“ z dvou směrů i) od „ R Jihlava Kosov“ (A) V 520 a ii) od „R Moravské Budějovice“ (B) V 5522. Rekonstrukce jednotlivých vedení musí být realizována postupně tak, aby bylo zajištěno napájení distribuční soustavy v oblasti „R Telč“, aby mohli být operativně řešeny nenadálé provozní situace na rekonstruovaném zařízení (včetně reklamací) a současně byla zajištěna BOZP supervizí jednoho odpovědného dodavatele nad prováděním a koordinací prací.
Při plnění zakázky bude dodávka některých materiálů zajišťována samotným zadavatelem. Podrobná specifikace materiálů a další podmínky zadavatele k dodávce materiálů zajišťovaných zadavatelem jsou uvedeny v obchodních podmínkách (návrhu smlouvy).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.eon.cz)
Kontakt: Roman Hlaváč
e-mail: roman.hlavac@rts.cz
+420 545 120 289
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 04.08.2020 10:00
Datum zahájení: 30.06.2020 15:02