Veřejná zakázka: V520 a V5522 – výměna vedení II.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 108
Systémové číslo: P20V00000036
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-022501
Datum zahájení: 30.06.2020
Nabídku podat do: 14.10.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: V520 a V5522 – výměna vedení II.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem sektorové veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající:
- v rekonstrukci stávajícího 110 kV vedení 5522 Moravské Budějovice – Telč v délce 32,932 km. Původní vedení se demontuje v úseku stožár č. 26 - Rz Telč. Demontováno bude celkem 199 ks stožárů a ve stejné trase budou vybudovány stožáry nové. Počet nových stožárů je 181 ks. Rekonstruované vedení je umístěno v stejné trase jako stávající vedení. Nové stožáry jsou budovány na místě původních, které budou demontovány.
- v rekonstrukci stávajícího 110 kV vedení 520 Jihlava-Kosov – Telč v délce 25,653 km. Původní vedení se demontuje v úseku stožár č. 1 – st.č. 184. Demontováno bude celkem 184 ks stožárů a ve stejné trase budou vybudovány stožáry nové. Počet nových stožárů je 168 ks. Rekonstruované vedení je umístěno v stejné trase jako stávající vedení. Nové stožáry jsou budovány na místě původních, které budou demontovány.
Vedeními určenými k rekonstrukci (A) V 520, (B) V 5522 je zajišťována distribuce elektrické energie na napěťové hladině VVN 110kV a přenos dat do oblasti napájené z rozvodny „R Telč“ z dvou směrů i) od „ R Jihlava Kosov“ (A) V 520 a ii) od „R Moravské Budějovice“ (B) V 5522. Rekonstrukce jednotlivých vedení musí být realizována postupně tak, aby bylo zajištěno napájení distribuční soustavy v oblasti „R Telč“, aby mohli být operativně řešeny nenadálé provozní situace na rekonstruovaném zařízení (včetně reklamací) a současně byla zajištěna BOZP supervizí jednoho odpovědného dodavatele nad prováděním a koordinací prací.
Při plnění zakázky bude dodávka některých materiálů zajišťována samotným zadavatelem. Podrobná specifikace materiálů a další podmínky zadavatele k dodávce materiálů zajišťovaných zadavatelem jsou uvedeny v obchodních podmínkách (návrhu smlouvy).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 295 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: EG.D, a.s.
 • IČO: 28085400
 • Poštovní adresa:
  Lidická 1873/36
  602 00 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-000125

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.eon.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky