Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Blokové betonové transformovny vn/nn 22/0,4 kV
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky blokových betonových transformoven vn/nn 22/0,4 kV.

Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a další požadavky související s jejím plněním, podmínky, specifikace, předpokládané odebírané množství a ostatní údaje jsou detailně specifikovány v návrhu rámcové dohody, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace, a v jejích přílohách.

Veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace – Blokové betonové transformovny vn/nn 22/0,4 kV“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-039129. K podání nabídky budou tedy vyzváni pouze dodavatelé zařazení v daném systému kvalifikace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.eon.cz)
Kontakt: Eliška Hallová
e-mail: eliska.hallova@egd.cz
tel: 703 467 699
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: užší řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 23.06.2021 10:00
Datum předložení nabídky: 30.07.2021 10:00
Datum zahájení: 02.11.2020 11:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):