Veřejná zakázka: Blokové betonové transformovny vn/nn 22/0,4 kV

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 243
Systémové číslo: P21V00000100
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-010861
Datum zahájení: 02.11.2020
Žádost o účast podat do: 23.06.2021 10:00
Nabídku podat do: 01.09.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Blokové betonové transformovny vn/nn 22/0,4 kV
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky blokových betonových transformoven vn/nn 22/0,4 kV.

Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a další požadavky související s jejím plněním, podmínky, specifikace, předpokládané odebírané množství a ostatní údaje jsou detailně specifikovány v návrhu rámcové dohody, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace, a v jejích přílohách.

Veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace – Blokové betonové transformovny vn/nn 22/0,4 kV“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-039129. K podání nabídky budou tedy vyzváni pouze dodavatelé zařazení v daném systému kvalifikace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 360 000 000 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota za 4 roky (48 měsíců) v Kč

Zadavatel

 • Úřední název: EG.D, a.s.
 • IČO: 28085400
 • Poštovní adresa:
  Lidická 1873/36
  602 00 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-000125

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.eon.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy