Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Blokové betonové transformovny vn/nn 22/0,4 kV
Odesílatel Eliška Hallova
Organizace odesílatele EG.D, a.s. [IČO: 28085400]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.07.2021 12:06:47
Předmět Vysvětlení č. 3

Zadavatel tímto uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.


Přílohy
- Vysvetleni_c_3_EP.pdf (195.64 KB)