Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Blokové betonové transformovny vn/nn 22/0,4 kV
Odesílatel Eliška Hallova
Organizace odesílatele EG.D, a.s. [IČO: 28085400]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.07.2021 09:38:31
Předmět Vysvětlení č. 4

Zadavatel tímto uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 4.


Přílohy
- Vysvetleni_c_4_EP.pdf (219.97 KB)
- Příloha 2 _Technická specifikace stanice 1x630 kVA a 2x630 kVA SMART_verze_29_7_2021.docx (1.10 MB)