Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Blokové betonové transformovny vn/nn 22/0,4 kV
Odesílatel Eliška Hallova
Organizace odesílatele EG.D, a.s. [IČO: 28085400]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.08.2021 10:39:31
Předmět Vysvětlení č. 6

Zadavatel tímto uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 6.


Přílohy
- Vysvetleni_c_6_EP.pdf (198.50 KB)
- Příloha 3a_Technické parametry nepochozí stanice 1x400 kVA_verze_19_8_2021.docx (49.65 KB)
- Příloha 3b _Technické parametry nepochozí stanice 1x630 kVA, vI a vII_verze_19_8_2021.docx (58.96 KB)
- Příloha 3c_Technické parametry spínací stanice_verze_19_8_2021.docx (47.76 KB)