Veřejná zakázka: Část B - Oblast České Budějovice

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 148
Jedná se o část veřejné zakázky: Dodávky betonových sloupů

Název a popis předmětu

  • Název: Část B - Oblast České Budějovice
  • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem jsou dodávky betonových sloupů.

Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a další požadavky související s jejím plněním, podmínky, specifikace a ostatní údaje jsou detailně specifikovány v návrhu rámcové dohody, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace, a v jejích přílohách.


Předpokládaná hodnota

  • 53 490 050 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy