Veřejná zakázka: Dodávky betonových žlabů, označníků a dlaždic

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 153
Systémové číslo: P21V00000001
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-026373
Datum zahájení: 27.11.2020
Žádost o účast podat do: 29.11.2020 12:00
Nabídku podat do: 22.01.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávky betonových žlabů, označníků a dlaždic
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka betonových kabelových žlabů určených pro mechanickou ochranu kabelového vedení NN a VN a optického vedení. Skládá se z betonového žlabu, kde se ukládá kabelové vedení, společně kabelové a optické vedení, a z víka. Víko se používá i jako mechanické krytí pro kabelové lože. Žlaby jsou vybavené zámky (perem a drážkou), aby na sebe jednotlivé žlaby v trase pokládky navazovali a nedošlo k jejich křížení a tím k poškození uloženého vedení. Uložení víka do žlabu je zajištěno tak, aby víko do tělesa žlabu zapadalo a nedošlo během zasypávání k posunu víka ze žlabu. Vnitřní prostor žlabu musí být hladký a bez výstupků, aby při ukládání kabelů do betonových žlabů nedošlo k porušení pláště kabelu nebo HDPE trubky. Dále dodávka betonových dlaždic používajících se pro úpravu terénu, okapové chodníčky okolo distribučních trafostanic atd. Betonová dlaždice s manipulačním okem je určená pro vypodložení betonového stožáru v montážní jámě (vylepšení půdních poměrů základové spáry pod patou sloupů). Dále dodávka kabelových patníků (označníky) sloužících pro určení polohy kabelových souborů, křižovatky kabelů s komunikacemi, dráhou, vodními toky, polohové změny trasy kabelu v obcích nebo ve volném terénu. Ukládají se do chodníku, komunikace nebo do volného terénu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 30 000 000 Kč bez DPH
  30 000 000 Kč bez DPH za 4 roky (tj. za 48 měsíců plnění).

Místo plnění

 • Jihočeský kraj
 • Jihomoravský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: EG.D, a.s.
 • IČO: 28085400
 • Poštovní adresa:
  Lidická 1873/36
  602 00 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-000125

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.eon.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky