Veřejná zakázka: Část 5: Region Jindřichův Hradec

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 336
Jedná se o část veřejné zakázky: Projektové dokumentace VN, NN 2023

Název a popis předmětu

  • Název: Část 5: Region Jindřichův Hradec
  • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je vypracování projektových dokumentací a zajištění inženýrské činnosti související se zpracováním projektové dokumentace energetických zařízení DS provozovaných zadavatelem, zajištění vyhotovení PD na liniové stavby vedení NN, VN a transformovny VN/NN, souvisejících zařízení včetně rekonstrukcí technologie distribučních zděných i vestavěných trafostanic a souvisejících stavebních úprav, zajištění souvisejících geodetických prací a dalších s tím souvisejících činností. Přesné vymezení předmětu této části veřejné zakázky a další požadavky související s jejím plněním, podmínky, specifikace a ostatní údaje jsou uvedny v zadávací dokumentaci a jejich příohách.


Předpokládaná hodnota

  • neuvedena

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky