Veřejná zakázka: Část C - Kabelové spojky NN

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 448
Jedná se o část veřejné zakázky: Dodávky kabelových souborů NN a VN IV

Název a popis předmětu

  • Název: Část C - Kabelové spojky NN
  • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka kabelových souborů NN.
Přesné vymezení předmětu této části veřejné zakázky a další požadavky související s jejím plněním, podmínky, specifikace, předpokládané odebírané množství a ostatní údaje jsou detailně specifikovány v návrhu rámcové dohody, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace, a v jejích přílohách.


Předpokládaná hodnota

  • 740 932 Kč bez DPH
    Celková předpokládaná hodnota části C veřejné zakázky je uvedena v EUR bez DPH za 4 roky plnění.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy