Veřejná zakázka: Část C - Kabelové spojky NN

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 87
Jedná se o část veřejné zakázky: Dodávky kabelových souborů NN a VN

Název a popis předmětu

  • Název: Část C - Kabelové spojky NN
  • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka kabelových souborů NN.
Přesné vymezení předmětu tét části veřejné zakázky a další požadavky související s jejím plněním, podmínky, specifikace, předpokládané odebírané množství a ostatní údaje jsou detailně specifikovány v návrhu rámcové dohody, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace, a v jejích přílohách.


Předpokládaná hodnota

  • 21 306 480 Kč bez DPH

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky