Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE - STAVBY MALÉHO ROZSAHU, SNK, BO V KABELOVÝCH SÍTÍCH NA zařízení NN V OBDOBÍ 2022 - 2024
Odesílatel Markéta Olmerová
Organizace odesílatele ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. [IČO: 28468414]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.04.2021 18:23:09
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel tímto uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 3


Přílohy
- Vysvětlení_kabelové sítě_3.pdf (184.82 KB)