Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky distribučních olejových třífázových transformátorů vn/nn
Odesílatel Alena Jagošová
Organizace odesílatele EG.D, a.s. [IČO: 28085400]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.05.2021 14:47:33
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4


Přílohy
- Vysvetleni_4_transformatory.pdf_EP.pdf (150.11 KB)
- Příloha 6 - Algoritmus rekalkulace cen verze2.docx (37.70 KB)