Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení TR Brno sever – kabel VVN
Odesílatel Eva Švandová
Organizace odesílatele EG.D, a.s. [IČO: 28085400]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.05.2020 16:23:32
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Vysvětlení ZD přílohou.


Přílohy
- VZD č. 3.zip (2.47 MB)