Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky kabelů CZ/RO – Kabely 22 kV dle VDE / Livrări cabluri CZ/RO – Cabluri 22 kV potrivit VDE
Odesílatel Igor Földeši
Organizace odesílatele EG.D, a.s. [IČO: 28085400]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.11.2023 15:34:28
Předmět Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 4

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 4


Přílohy
- Vysvetleni_c_4_sign.pdf (246.90 KB)
- Priloha_2_Technicka_specifikace_predmetu_plneni_verejne_zakazky.docx (64.22 KB)
- Priloha_c_3_ZD_Modelovy_pripad_pro_zpracovani_nabidkove_ceny.docx (51.37 KB)
- Explicatii_nr_4_sign.pdf (276.56 KB)
- Anexa_2_Specificatie_tehnica_obiect_prestatie_inclusiv_contractul.docx (60.87 KB)
- Anexa_nr_3_Caz_model_pentru_elaborarea_pretului_de_oferta.docx (50.82 KB)